NAGRADNA IGRA

1.7. - 31.8.2022.

DUREX REAL FEEL

ZA OSJEĆAJ
KOŽE NA KOŽI

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Reckitt Benckiser d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb, OIB: 11804098151, donosi sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Durex ljeto 2022. nagradna igra“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kontrast d.o.o., Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378, koji nagradu igru priređuje za klijenta Reckitt Benckiser d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, Zagreb, OIB 11804098151.

 

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01.07.2022. do 31.08.2022. na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Durex i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na području Republike Hrvatske kupe bilo koji Durex proizvod. Za sudjelovanje je potrebno broj računa prijaviti na sljedeći način:

 

Ispuniti web obrazac na www.durex.hr  (upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto, kontakt broj mobitela, e-mail adresu).

 

Sve prijave pohranit će se u centralnu bazu podataka iz koje će se izvlačiti dobitnici.

 

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te ga predočiti Priređivaču. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Reckitt Benckiser d.o.o., i Kontrast d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji.

Osobe mlađe od 18 godina ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1 x glavna nagrada: Samsung TV Neo QLED 55’’ i Samsung Soundbar u vrijednosti 13.599,00 kuna

9 x tjednih nagrada: Sony Bluetooth prijenosni zvučnik, pojedinačne vrijednosti 730,55 kuna

62 x dnevne nagrade: Durex poklon paket, pojedinačna vrijednost poklon paketa je 176,80 kuna. Poklon paket sastoji se od:  Durex Real Feel 10/1 kondoma i Real Feel 50 ml lubrikanta.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 31.135,55 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 7.9.2022. Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije metodom slučajnog odabira.

 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu dnevnu, jednu tjednu i jednu glavnu nagradu, uz uvjet da su prijave napravljene s različitim računima.

 

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 14 dana od izvlačenja na internet stranici www.durex.hr

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 14 dana od izvlačenja. Dobitnici će biti kontaktirani od stane Priređivača te će putem e-maila morati dostaviti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji. Ukoliko navedeno bude ispravno nagrade će im biti dostavljene dostavnom službom na kućnu adresu uz predočenje osobne iskaznice.

 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da će imena dobitnika biti objavljena na web stranici www.durex.hr.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.durex.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.durex.hr

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Izvršitelja obrade da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Osobne podatke sudionika obrađuje tvrtka Reckitt Benckiser d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb, OIB 11804098151.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Izvršitelj obrade osobnih podataka  će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/225

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 13. svibnja 2022.

Kontakt: za sva pitanja, obratite nam se slanjem poruke na FB stranicu Durex Hrvatska. Popis
dobitnika bit će objavljen u roku od 14 dana od izvlačenja. Slike nagrada su simbolične.